ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2020

Τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για φέτος είναι τρία.

  • Ο ΟΑΕΔ προσφέρει τα κουπόνια τουρισμού σε ανέργους και εργαζομένους.
  • Ο ΟΠΕΚΑ  προσφέρει διακοπές σε συνταξιούχους του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και σε συνταξιούχους του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
  • Το υπουργείο Τουρισμού με το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους, απευθύνεται σε όλους τους οικονομικά δραστήριους φορολογούμενους.

Ο κοινωνικός τουρισμός ΟΠΕΚΑ αφορά σε διακοπές 6 ημερών (5 διανυκτερεύσεις)


Το ξενοδοχείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα χωρίς οικονομική συμμετοχή εκ μέρους σας.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Αφορά σε διακοπές 6 ημερών για 50.000 δικαιούχους

Η διάρκεια ισχύος είναι από τις 6 Ιουλίου 2020 έως τις 10 Μαΐου 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982.

β) Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2019) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Τα μέλη των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

Τουρισμός για όλους 2020

Το πρόγραμμα “Τουρισμός Για Όλους”, προϋπολογισμού 30 εκατ. Ευρώ, δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού για να ενισχύσει τους δικαιούχους ώστε να απολαύσουν διακοπές στη χώρα μας από τον Ιούλιο ως και το τέλος του έτους. Μέσω του «Τουρισμός Για Όλους» επιδοτείται η διαμονή σε καταλύματα όλων των κατηγοριών ανά την επικράτεια, τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως πάροχοι προσφέροντας ειδικές τιμές!

Δικαιούχοι:
Όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018 σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση.

https://www.tourism4all.gov.gr/

Κοινωνικός τουρισμός 2020 ΟΑΕΔ

Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1 Αυγούστου 2020 έως τις 31 Ιουλίου 2021 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.

Οι διακοπές θα έχουν διάρκεια:
– από μία έως δέκα διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου, Κω και του Νομού Έβρου ή
– από μία έως έξι διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.

http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos-2020-2021