Φωτογραφίες του ξενοδοχείου ΛΟΥΞ στα Λουτρά Υπάτης.


Βίντεο εμπρός απο το ξενοδοχείο ΛΟΥΞ, Λουρά Υπάτης, στις 4 Ιανουαρίου 2019. 
Χιόνια και πάλι φέτος